Rechtsgebieden hest van de wege van asten Eindhoven betaalbare advocaat

Rechtsgebieden

Wij geven u uitgebreid advies en rechtsbijstand op de rechtsgebieden waarin wij gepecialiseerd zijn. Tijdens een vrijblijvend gesprek zullen wij samen met u alle mogelijke en gewenste oplossingen bespreken. De aanpak van uw zaak zal in goed overleg met u worden bepaald.

Als u dat wenst kan uw zaak in behandeling worden genomen. Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behandelen. Vaak zal blijken dat een kostbare procedure kan worden voorkomen. Maar als wij samen tot de conclusie komen dat een procedure nodig en wenselijk is, zorgen wij dat u daar in deskundig en betrokken wordt bijgestaan.

Gratis advocatenspreekuur

U kunt gebruik maken van ons gratis open advocatenspreekuur op maandag t/m donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur. Om te weten of voor u een gespecialiseerde advocaat aanwezig is dan kunt u het beste even bellen met ons: telefoon: 040 - 787 33 88

Sociale zekerheid & Sociale voorzieningen

 

Heeft u problemen met uw uitkering die wordt uitbetaald door de gemeente (bijstandsuitkering: WWB / Participatiewet, WMO), het UWV (WAO-, WIA-, WAJONG-, Ziektewet- of WW-uitkering) of de Sociale Verzekeringsbank (Kinderbijslag, AOW- en ANW-uitkering)? Of bent u arbeidsongeschikt? 

Arbeidsrecht

 

Bent u betrokken bij een conflict met uw werkgever? Wilt uw werkgever onterecht uw arbeidsovereenkomst beëindigen? Of wilt u zelf uw arbeidsovereenkomst beëindigen en heeft u daar een advocaat met ruime ervaring voor nodig? Heeft u nog loon tegoed ?

Vreemdelingenrecht

 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag en begeleiding van een machtiging voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning? Wilt u herenigd worden met uw gezin? Wenst u bezwaar te maken tegen een afwijzing of beëindiging van uw verblijfsvergunning? 

Familierecht

 

Heeft u een advocaat nodig voor uw echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwoning ?

Zoekt u rechtsbijstand voor de vaststelling of wijziging van de alimentatie, voor een omgangsregeling (zorgregeling en ouderschapsplan) of bij wijziging van het ouderlijk gezag ?

Andere onderwerpen op het gebied van het personen- en familierecht waarin wij gesprecialiseerd zijn betreft : afstamming (vaderschap) en erkenning, naamswijziging en wijziging van een akte van de burgerlijke stand (zoals geboorteakte), straat- en contactverbod (kort geding) en curatele.

 

Jeugdrecht

Wilt u verweer voeren tegen een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind ?

Aan het minderjarige kind zelf kan een advocaat door de rechtbank worden toegevoegd bij een verzoek om het kind te plaatsen in een gesloten instelling voor jeugdzorg, of wanneer het terecht moet staan als verdachte van een strafbaar feit. Maar het kind kan dan ook zelf een advocaat kiezen.

 

Huurrecht

Regelmatig komt het voor dat er tussen huurder en verhuurder problemen ontstaan. Heeft u een huurachterstand en komt u er niet uit met de verhuurder? Of komt de verhuurder zijn afspraken wat betreft de woning niet na?

Verbintenissenrecht

Gaat u een koopovereenkomst afsluiten maar wilt u deze laten checken door een advocaat? Klopt uw arbeidsovereenkomst wel? Staat alles in de huurovereenkomst?